IDR 120

IDR 120 Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - treningslære 1 - utgått fra 2015/2016

2014/2015

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen