IDR 105

IDR 105 Aktivitetslære 2 - utgått fra 2015/2016

2014/2015

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen 

2013/2014

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen