1.studieår

1.år bachelor i idrettsvitenskap

IDR 101 Aktivitetsfag i et ferdighetsperspektiv

IDR 106 Funksjonell anatomi

IDR 107 Idrett og samfunn

IDR 108 Treningslære og fysiologi

IDR 111 Ballspill

Utgåtte eksamener

IDR 100 Aktivitetslære 1  - utgått fra 2015/2016

IDR 105 Aktivitetslære 2 - utgått fra 2015/2016

IDR 115 Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - basal anatomi - utgått fra 2015/2016

IDR 120 Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - treningslære 1 - utgått fra 2015/2016

IDR 125 Treningslære 2 - utgått fra 2015/2016

IDR 130 Funksjonell anatomi - utgått fra 2015/2016

IDR 135 Humanfysiologi  - utgått fra 2015/2016

IDR 140 Samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett 1 - et vitenskapsteoretisk og samfunnsvitenskapelig grunnlag - utgått fra 2015/2016

IDR 145 Læring og ledelse i idrett - utgått fra 2015/2016