1.studieår

1.år bachelor i idrettsvitenskap

IDR 101 Aktivitetsfag i et ferdighetsperspektiv

IDR 106 Funksjonell anatomi

IDR 107 Idrett og samfunn

IDR 108 Treningslære og fysiologi

IDR 111 Ballspill