FAH 231

FAH 231 Forebyggende fysisk aktivitet I

2017/2018

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen 
Utsatt eksamen

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

2013/2014

Ordinær eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen