LKI105 Profesjonsfag - Skolen og eleven, utvikling og læring

2021/2022

Ordinær eksamen 
Sensorveildning, ordinær eksamen