5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag

LKI 105 Profesjonsfag - Skolen og eleven, utvikling og læring