Gamle eksamensoppgaver

Her finner du eksamensoppgaver gitt ved Norges idrettshøgskole.

NB! Våren 2020 vil det ikke være skoleeksamener, men hjemmeeksamener på grunn av Covid-19 viruset.

Årsstudier 

Bachelorprogram

Felles eksamener 1.år

Programmene

Fra studieåret 2018/2019 er bachelor-programmene lagt om, og eksamen etter gammel ordning finner du her.

Påbygningsstudier

Masterprogram