Gamle eksamensoppgaver

Her finner du eksamensoppgaver gitt ved Norges idrettshøgskole.

Årsstudier 

Bachelorprogram

Fra studieåret 2018/2019 er bachelor-programmene lagt om, og avholdte eksamener finner du her.

Påbygningsstudier

Masterprogram