Gamle eksamensoppgaver

Her finner du eksamensoppgaver gitt ved Norges idrettshøgskole.

Årsstudier 

Bachelorprogram

Felles eksamener 1.år

Programmene

Fra studieåret 2018/2019 er bachelor-programmene lagt om, og eksamen etter gammel ordning finner du her.

Påbygningsstudier

Masterprogram