Gamle eksamensoppgaver

Her finner du eksamensoppgaver gitt ved Norges idrettshøgskole siste 3 år.

Årsstudier

5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelorprogram

Felles eksamener 1.år

Programmene

Påbygningsstudier

Masterprogram