Fusk

Fusk eller forsøk på fusk møtes med strenge sanksjoner med hensyn til medstudenter, framtidige arbeidsgivere og NIHs omdømme som utdanningsinstitusjon.

Mer informasjon om sanksjoner ved fusk eller forsøk på fusk finner du i retningslinjene for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen.