Avvikling av Alumni portal

Norges idrettshøgskole har besluttet å avvikle dagens Alumni portal. Avtalen opphører 15. april 2017.

Undersøkelse foretatt blant våre medlemmer våren 2016, viser at behovet for en slik løsning er relativt liten. Sosiale medier, med både Facebook og LinkedIn, har i stor grad overtatt som kanaler for nettverksbygging. Vi ser også at aktiviteten i portalen ikke har vært optimal. Alumnene er gode ambassadører for NIH. Norges idrettshøgskole ønsker å opprettholde og forsterke denne kontakten. Gjennom bruk av LinkedIn ønsker vi å ivareta både vår relasjon til tidligere og nåværende studenter.

Hvordan fungerer det
NIH har i dag en LinkedIn side/profil hvor vi legger ut informasjon rundt campus og generelle nyheter knyttet til ansatte, arrangement og karriereveier til våre alumner. Ved å lage en personlig profil og legge til dine studier ved NIH, får du automatisk tilgang til over 3.600 NIH alumer. Her kan du knytte kontakt med andre NIH'ere, både fagpersoner, alumner og eksisterende studenter (potensielle arbeidstakere). Du kan samtidig finne informasjon rundt andre alumners karriereveier.

Faglige og sosiale arrangement
Vi ønsker at alumnene skal ha et positivt forhold til NIH og at vårt samfunnsansvar som utdannings- og forskningsinstitusjon skal bestå. I tiden fremover ønsker vi derfor å invitere til faglige og sosiale sammenkomster på høgskolens område. Disse vil bli annonsert på LinkedIn. Vårt første  arrangement avholdes 7. mars på NIH.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er kostnader knyttet til opprettelse av LinkedIn profil. Det som er viktig å huske på er å knytte din personlige profil opp mot Norwegian School Of Sports Sciences.

Endring i kontaktinformasjon?
Dersom du har skiftet jobb og eller fått en ny mailadresse er det flott om du sender en mail til alumni@nih.no med informasjon. På den måten kan vi holde kontakten med deg. 

Har du spørsmål knyttet til alumni, kontakt oss gjerne på alumni@nih.no