Alumni frokostseminar 5. desember

Hvordan bli en bedre motivator - både for meg selv og overfor mine profesjonelle relasjoner.

Foto: Emil Sollie

Alle som har studert ved Norges idrettshøgskole, er en NIH-alumn. Målet med alumni nettverket er å bidra til å knytte nære og livslange bånd mellom høgskolen og våre uteksaminerte kandidater. Gjennom alumnusvirksomheten vil man kunne skape tettere dialog med arbeidslivet, samtidig som tidligere kandidater får faglige oppdateringer.

Endring i kontaktinformasjon?
Dersom du har skiftet jobb eller mailadresse er det flott om du gir beskjed til alumni@nih.no. På den måten kan vi holde kontakten med deg.

Linkedin
Knytt kontakt med oss på Linkedin. Legg inn din utdanning og knytt den opp mot Norwegian School of Sport Sciences. På den måten får du mulighet til å knytte relasjoner med over 4.000 andre alumner.

Siv Gjesdal er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole. Hun har også bred erfaring fra ungdomsfotballen, både som trener og leder. De siste årene har hun vært mye rundt i klubber og kretser, der hun har holdt foredrag om motivasjon og kommunikasjon. Hun har i de siste 4 årene fordypet seg i temaet motivasjon relatert til idrett og fysisk aktivitet. Finnes det en fasit på hvordan man best motiverer andre? Er det slik at all motivasjon er god motivasjon?

I foredraget 5. desember gir Siv en innføring i hvilke prinsipper som gjelder for motivasjon uavhengig av prestasjonsnivå, aldersgruppe eller yrkesgruppe.

Målgruppe
Målgruppen for frokostseminaret er tidligere studenter, men også eksisterende studenter er velkommen. 

Foredraget passer for lærere, ledere, trenere, fysioterapeuter, eller andre som er opptatt av motivasjon for egen del eller i forhold til sine profesjonelle relasjoner.

Program 5. desember

08:30: Enkel frokost og kaffe/te/julegløgg
09:00: "Hvordan bli en bedre motivator - både for meg selv og overfor mine profesjonelle relasjoner." Doktorgradsstipendiat Siv Gjesdal ved seksjon for coaching og psykologi.
09:45: Mingling. Mulighet for en kort omvisning i våre nye, flotte lokaler.

Frokostseminaret er gratis, og avholdes i våre lokaler på Sognsvann.

Frist for påmelding:
28. november

Påmelding

Studiegrad