Mentorprogram

Våre tidligere studenter (alumner) er viktige ressurser for våre nåværende studenter hva gjelder yrkeserfaring og refleksjoner rundt arbeidslivet.

Mentorprogrammet er et frivillig, lavterskeltilbud til studenter i ambassadør-programmet, og har til hensikt å gjøre studentene tryggere på seg selv, forberede seg til arbeidslivet samt gjøre det enklere for dem å komme ut i jobb.

Programmet et pilotprosjekt som vil være tilgjengelig kun for studenter tilknyttet ambassadørprogrammet til NIH. Programmet vil i første omgang være tilgjengelig gjennom studieåret 2019/2020, med oppstart høsten 2019.

Hva kan du forvente av en mentor
En mentor er en tidligere NIH student som vil fungere som din rådgiver innenfor arbeidslivet. Vedkommende har arbeidserfaring, og er godt rustet til å kunne gi deg gode råd og tips. Mentorens kunnskap, erfaring og og innsikt vil være av stor verdi ettersom du om få år skal ut i arbeidsmarkedet. Mentorene bistår med arbeidsrelaterte spørsmål;

  • hvordan bruker de kunnskapen fra NIH i sitt daglige arbeid
  • hvordan gå frem for å få relevant jobberfaring og arbeid etter endt utdanning
  • hvordan forberede seg til intervju
  • hvordan selge kompetansen sin til arbeidsgivere som ikke kjenner til NIH

Kontakt med mentor

  • Første møte mellom partene opprettes ved at mentor henvender seg til student (e-post/mail/Skype/møte). Hensikten er å bli kjent (Hvem er du/jeg, hvordan har/hadde vi det som NIH student, osv)
  • Hver student tildeles èn mentor, og hver mentor tildeles maks èn student. NIH vil foreta utvelgelse. Informasjon om utvelgelse skjer via mail til den enkelte student.
  • En gang i året vil det arrangeres et møte der man deler erfaringer fra arbeidslivet og livet som arbeidssøkende. Rektoratet, studentene, studieavdelingen og mentorene inviteres til møtet. Møtet vil være uformelt med servering og samtaler rundt aktuell tematikk.

Oversikt over mentorene
Nedenfor finner du en liste over alle mentorene. De representerer ulike fagmiljø og ulike perspektiver på arbeidslivet. I påmeldingsskjemaet til ambassadørprogrammet oppgir du om du ønsker en få tildelt en mentor for studieåret 2019/2020. NIH vil finne en passende mentor for deg og deretter koble dere sammen, slik at direkte kontakt kan opprettes. Søknadsfrist: 27. august

Oversikt over mentorene

Helene Jørgensen

Utdannelse: Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi (NIH). For øyeblikket jobber jeg som doktorgradsstipendiat ved NIH og er i den anledning tilknyttet University of Alberta, Canada
Arbeidsgiver: Edmonton Nordic Ski Club + NIH
Stilling: Hovedtrener i Edmonton Nordic Ski Club + doktorgradsstipendiat
Arbeidsbeskrivelse: Jeg er PhD student og trener i skiskyting i Edmonton, Canada. Jeg har trenererfaring fra Norge og Canada med interesse for å utvikle skiskyttere i alle aldre, fra nybegynnere til og med utøvere fra det canadiske junior landslaget. Oppgavene mine som PhD student involverer studier som fokuserer på hvordan utøvere, trenere, og foreldre kan promotere positiv barne- og ungdomsutvikling gjennom idretten. Som skitrener jobber jeg for å utvikle den enkelte, både personlig og som utøver.

Geir Holden

Utdanning: Allmennlærerutdannelse (Høgskulen i Sogn og Fjordane), bachelorgrad i idrett (Høgskolen Innlandet) og master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne (NIH)
Arbeidsgiver: Antidoping Norge
Stilling: Fagrådgiver - Kontroll og påtale
Arbeidsbeskrivelse: Jeg jobber i dag som fagrådgiver i Antidoping Norge under avdelingen for kontroll og påtale. Hovedoppgaven min er å planlegge og gjennomføre et testprogram på norske idrettsutøvere.

Åse-Line D. Eide

Utdanning: Master i idrettsvitenskap, studieretning Sport Management (NIH)
Arbeidsgiver: Brav Norway AS
Stilling: Markedssjef Swix
Arbeidsbeskrivelse: Som markedssjef i Swix er jeg ansvarlig for planlegging og utvikling av nasjonal og internasjonal markedsstrategi. Swix Sport produserer bl.a. klær, skistaver, rulleski og smøre/vedlikeholds-produkter som selges til det globale markedet. Strategisk posisjonering og innsalg/gjennomsalg av de ulike produkt kategoriene er viktig for å sikre vekst. E-handel, kommunikasjon i sosiale- og digitale medier er en sentral del av arbeidshverdagen. Oppfølging og aktivering av sponsor- og ambassadør avtaler for å maksimere vårt potensiale, samt bistå våre selgere for å sikre at Swix fremstår som en profesjonell aktør i fysiske butikker. Like viktig er mitt ansvar for å følge opp og utvikle teamet som jobber i markedsavdelingen. Budsjettansvar.

Elise Richardsen

Utdannelse: Bachelor i trenerrollen og idrettspykologi. Håper å fullføre en utsatt mastergrad i høst. Har også UEFA A trenerutdanning.
Arbeidsgiver: Norges Fotballforbund
Stilling: Landslagstrener for J15-17
Arbeidsbeskrivelse: Jeg jobber med å kartlegge og utvikle Norges fremste fotballspillere i alderen 14-17 på jentesiden, med et overordnet mål om å utdanne fremtidige A-landslagsspillere. Dette skjer i tett samarbeid med klubb og krets, hvor spillerne tilbringer mesteparten av sin tid i hverdagen. I tillegg har jeg, til og med VM som gikk av stabelen i mai, jobbet som mental trener for Norges U20-lag herrer. Her har hovedfokus vært på læring og prestasjon, med tanke på å gjøre spillerne best mulig rustet for å håndtere ulike situasjoner, både kortsiktig og langsiktig.

Runar Barstad Solberg

Utdanning: Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin, (NIH)
Arbeidsgiver: Norges idrettshøgskole
Stilling: Doktorgradsstipendiat.
Arbeidsbeskrivelse: Som doktorgradsstipendiat jobber jeg med et stort forskningsprosjekt som heter School in Motion. Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilke effekt økt fysisk aktivitet og kroppsøving har på læring, læringsmiljø, fysisk- og psykisk helse blant norske ungdomsskoleelever. Min rolle har vært å koordinere prosjektet, og nå skal jeg presentere resultatene i artikkelform. Ettersom jeg tar doktorgraden over fire år har jeg også undervisningsplikt. Det trives jeg svært godt med. Undervisning er både givende og lærerikt. Målet med doktorgraden er å kunne fortsette innenfor akademia. 

Melina Meyer Magulas

Utdanning: Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne (NIH)
Arbeidsgiver: Magnat Center i Oslo + NIH. Høsten 2019 starter jeg i tillegg som doktorgradsstipendiat ved NIH, men beholder mine samarbeidspartnere.
Stilling: Idrettsfysiolog og Performance Coach + doktorgradsstipendiat
Arbeidsbeskrivelse: Som Performance Coach/fysisk trener ved Magnat Center følger jeg opp alt fra pasienter til idrettsutøvere, på nasjonalt og internasjonalt nivå, på treningsprogrammer og planer, samt praktiske økter. Som idrettsfysiolog i laboratoriet foretar jeg ulike typer testing, blant annet laktatprofiler og VO2maks-testing. Jeg jobber også som foreleser ved Akademiet for Personlig Trening (AFPT), hvor jeg er medlem av fagteamet. I tillegg jobber jeg som foredragsholder og artikkelforfatter innen prestasjons- og helsefaglige temaer, med blant annet Redbull, Intersport, trening.no, Shape-up, SKI Sport-magasinet ml.fl på kundelisten.

Hallgeir Martinsen

Utdanning: Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (NIH), et tilleggsår med psykologi, og master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi (NIH)
Arbeidsgiver: Selvstendig næringsdrivende, samt friidrettskurs ved Norges idrettshøgskole
Stilling: Eier/grunnlegger av OptimaltMentalt
Arbeidsbeskrivelse: Jeg sa i sommer opp som miljøterapeut ved Nydalen vgs. da jeg ønsket å starte noe eget. Jeg selger foredrag, fokussamtaler og løpekurs gjennom mitt foretag "OptimaltMentalt". Jeg er ennå i en startfase, men har startet et samarbeid med FotballprogresjonNorge hvor jeg har jevnlige foredrag samtidig som jeg i skrivende stund har flere intenjonsavtaler. Jeg er også friidrettsutøver og selger derfor også løpekurs. Jeg har i den anledning innledet samarbeid med flere fotballspillere. Jeg leies også inn som medansvarlig for friidrettskurs på NIH.

Julie Barstad

Utdannelse: Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag, med fordypning i friluftsliv (NIH). I tillegg har jeg tatt ulike emner og årsstudier ved ulike utdanningsinstitusjoner (idrettspsykologi 1 og idrettspsykologi 2, treningslære/fordypningsidrett håndball 1,2 og 3, ernæring, friluftsliv og samfunnsfag).
Til høsten 2019 starter jeg på en mastergrad i kroppsøving og idrettsfag (Nord Universitet), heltid.
Arbeidsgiver: Lambertseter VGS 
Stilling: Lærer
Arbeidsoppgaver: Jeg har hatt ansvar for undervisning i ulike klassetrinn tilknyttet bl. a kroppsøving, treningslære, idrett og samfunn, treningsledelse, lederutvikling, toppidrett, breddeidrett og aktivitetslære samt friluftsliv og toppidrett håndball. Jeg har også undervist på Wang Oslo samt at jeg nå jobber litt som instruktør.

Cecilie Kappelslåen

Utdannelse: Bacherlor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (NIH), årsstudium i idrett og samfunn og master i idrettsvitenskap, studieretning Sport Management (NIH). Jeg har ellers tatt en rekke kurs og programmer i regi av NIF (bl.a mentorprogram og klubbveilederskolering). 
Arbeidsgivere/stillinger: Jeg jobber som lektor/idrettslærer på Lambertseter videregående skole. I tillegg er jeg visepresident i Norges studentidrettsforbund og klubbveileder i NIF. 
Arbeidsbeskrivelse: Til daglig er jeg kontaktlærer for en idrettsklasse på Lambertseter vidergående skole. Jeg underviser kun i idrettsfag og trives med det. Parallelt er jeg visepresident i Norges studentidrettsforbund og svært engasjert i idrettspolitikken, samt at jeg arbeider som klubbveileder. 

Jens August Dalsegg

Utdanning: Bachelor i Sport Mangement/idrett og samfunn(NIH)  
Arbeidsgiver: Vålerenga Fotball
Stilling: Markedsansvarlig
Arbeidsbeskrivelse: Som markedsansvarlig i en av Norges mest velkjente idrettslag jobber jeg hovedsaklig med å bygge merkevare rundt vårt damelag i Toppserien. Det innebærer sponsorsalg, inngåelse av avtaler, kommunikasjonsarbeid, innholdsproduksjon og gjennomføring av ulike aktiviteter og eventer. Trives utrolig godt!

Linn Baarlid

Utdannelse: Master i idrettsvitenskap, studieretning Sport Management (NIH)
Arbeidsgiver: Norges Friidrettsforbund
Stilling: Prosjektleder TINEstafetten
Arbeidsbeskrivelse: Som prosjektleder for TINEstafetten har jeg det overordna ansvaret for arrangementsgjennomføringen av alle landets TINEstafetter. Arbeidet inkluderer blant annet utvikling og planlegging av tema, markedsføringsarbeid, oppfølging av lokale arrangører, budsjettansvar og mye mer! I tillegg har jeg ansvar for friidrettens idrettsskole (Nestlé-lekene) og friidrett i skolen.

Glenn Mjelde Håberg

Utdannelse: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved NiH. Engelsk ved UiO. Skal nå ta norsk ved Høgskolen i Volda. 
Arbeidsgiver: Granstangen skole 
Stilling: kontaktlærer 9.trinn. 
Arbeidsbeskrivelse: kontaktlæreransvar og kroppsøvingslærer for flere klasser.