Studentambassadør-program

Høsten 2019 startet NIH opp et helt nytt ambassadør-program for studenter. Dette er en ypperlig mulighet til å bli en del av et aktivt nettverk av frivillige på tvers av studieprogram og årskull.

 • stolthet over å studere ved NIH
 • gode kommunikasjonsevner
 • proaktiv og engasjert
 • positiv
 • Nysgjerrig

Dersom du har spesiell erfaring med filmproduksjon eller foto, er dette flotte bidrag inn i teamet.

Søknadssfrist: 27. august
Kontakt: lena@oien@nih.no

Som ambassadør fungerer du som en link mellom NIH og samfunnet generelt, gjennom å synliggjøre studentlivet og læringsmiljøet ved høgskolen i våre kommunikasjonskanaler. Du får mulighet til å delta på ulike aktiviteter, samtidig som du blir bedre kjent med høgskolens arbeid med studentrekruttering og generelle markedsaktiviteter for kommende studieår. Som en del av ambassadørprogrammet vil du i tillegg få din egen mentor - en tildigere NIH ansatt som vil fungere som din rådgiver. Mentoren kan hjelpe deg med ulike spørsmål knyttet til arbeidslivet, slik at du blir best mulig rustet for jobb etter studiene.

Dersom du ønsker å dele din entusiasme for Norges idrettshøgskole med andre idrettsglade og aktive mennesker, da oppfordrer vi deg til å bli student ambassadør!

Hvilken type ambassadører trenger vi?

 • Eksterne skolebesøk (3-4 ambassadører) i Oslo/omegn
 • Omvisninger på NIH med vgs som kommer hit på besøk
 • Hjemstedskommune-skolebesøk (besøke din gamle vgs når du er hjemme på familiebesøk)
 • Åpen dag 5. mars - hjelpe til med omvisninger, utdeling av diverse markedsmateriell, registrere deltakere, o.l
 • Sosiale medier – produsere innhold fra studiemiljø/undervisning/livet som NIH student (bilder, tekst, og video)

Generell markedsassistanse
Studentambassadørene vil i tillegg kunne bidra som statister til film og foto til bruk i promoteringsmateriell for høgskolen. Det vil også være behov for små intervju der studentene forteller om studentliv og studiene til bruk på høgskolens webside samt i studiekatalogen for 2020/2021. 

Forventninger 

 • Vi søker mellom 10- 15 studenter som gjennom studieåret fyller flere av de overnevnte oppgavene. 
 • Dersom du har et spesifikt ønske om å jobbe som skoleambassadør på vgs skoler i Oslo/omegn tar vi hensyn til dette.
 • Det tilstrebes å danne et tverrfaglig team på tvers av studieprogram og studieår. 
 • Noe av arbeidet vil være lønnet, mens annet vil være basert på frivillighet:
  • Timeslønn for skolebesøk og omvisninger
  • Fast lønn for åpen dag og hjemstedskommune-besøk (500 kr)
  • Innholdsproduksjon i sosiale medier baseres på engasjement og ønske om å lage godt innhold for våre målgrupper (tekst,bilde,film/video)
 • Ambassadører får nødvendig promoteringsklær til bruk ved offisielle oppdrag

Som ambassadør vil du få;

 • opplæring i videobruk og historiefortelling
 • erfaringsutveksling med ambassadører fra andre høgskoler/universiteter i Oslo
 • mulighet til å bli involvert og påvirke markeds- og kommunikasjonsarbeidet ved høgskolen
 • mulighet til å få en mentor, dvs en tidligere NIH student som vil fungere som din rådgiver innenfor arbeidslivet. Les mer om ordningen. 
 • mulighet til å delta på lukkede «ambassadør-arbeidslivsmøter» der tidligere studenter og ambassadører møtes til frokost/ettermiddagstreff med relevant tematikk, for
  eksempel; “Hvordan bli attraktiv for fremtidige arbeidsgivere”
 • mulighet til å gi andre et innblikk i livet som idrettsstudent, og kanskje knuse noen etablerte myter
 • mulighet til å utvikle egne kommunikative- og administrative ferdigheter

Søknadsfrist: 27. august 2019.
Dersom du ikke har blitt en del av ordningen for studieåret 2019/2020 kan du likevel melde deg som studentambassadør. 

Bli studentambassadør - send søknad

Kontakt

Har du spørsmål til programmet?

Lena Øien
Markeds-og kommunikasjonsrådgiver
E-post: lena.oien@nih.no