Studentambassadør-program

Har du lyst til å jobbe som studentambassadør for NIH? Dette er en ypperlig mulighet til å bli en del av et aktivt nettverk av frivillige på tvers av studieprogram og årskull.

 • stolthet over å studere ved NIH
 • gode kommunikasjonsevner
 • proaktiv og engasjert
 • positiv
 • nysgjerrig

Dersom du har spesiell erfaring med filmproduksjon eller foto, er dette flotte bidrag inn i teamet, men ikke et krav.

Som studentambassadør fungerer du som en link mellom NIH og samfunnet generelt, gjennom å synliggjøre studentlivet og læringsmiljøet ved høgskolen i våre kommunikasjonskanaler. Du får mulighet til å delta på ulike aktiviteter, samtidig som du blir bedre kjent med høgskolens arbeid med studentrekruttering og generelle markedsaktiviteter for kommende studieår.  

Dersom du ønsker å dele din entusiasme for Norges idrettshøgskole med andre idrettsglade og aktive mennesker, da oppfordrer vi deg til å bli studentambassadør!

Hvilke type ambassadører trenger vi?

 • Arbeid med sosiale medier
  • produsere innhold fra studiemiljø/undervisning/hybelliv, Oslo som studentby og livet som NIH student (bilder, tekst, og video). Her kan du la kreativiteten blomstre og utfolde deg med Stories, feed, Reels og annen moro.
 • Åpen dag 4. mars 2021
  • hjelpe til med omvisninger, utdeling av diverse markedsmateriell, registrere deltakere, o.l
 • Skolebesøk
  • Eksterne skolebesøk i Oslo og innenfor en radius på 2-3 timers kjøring (f.eks Hedmark, Vestfold og Buskerud).
  • Skolebesøk til ungdomsskoler i Oslo/Akershus
  • Omvisninger på NIH med vgs som kommer hit på besøk
  • Hjemstedskommune-skolebesøk (besøke din gamle vgs når du er hjemme på familiebesøk)

Generell markedsassistanse
Det er ønskelig at studentambassadørene bidra som statister til film og foto til bruk i promoteringsmateriell for høgskolen. Det vil også være behov for små intervju der studentene forteller om studentliv og studiene til bruk på høgskolens webside samt i studiekatalogen for 2020/2021.

Forventninger 

 • Vi søker studenter som gjennom studieåret fyller flere av de overnevnte oppgavene. 
 • Dersom du har et spesifikt ønske om å kun jobbe med skolebesøk tar vi hensyn til dette.
 • Det tilstrebes å danne et tverrfaglig team på tvers av studieprogram og studieår. 
 • Noe av arbeidet vil være lønnet, mens annet vil være basert på frivillighet:
  • Timeslønn for skolebesøk og omvisninger
  • Fast lønn for åpen dag og hjemstedskommune-besøk (500 kr)
  • Innholdsproduksjon i sosiale medier baseres på frivillig engasjement og ønske om å lage godt innhold for våre målgrupper (tekst,bilde,film/video)
 • Ambassadører får nødvendig promoteringsklær til bruk ved offisielle oppdrag

Som ambassadør vil du få;

 • mulighet til å bli involvert og påvirke markeds- og kommunikasjonsarbeidet ved høgskolen
 • mulighet til å gi andre et innblikk i livet som idrettsstudent, og kanskje knuse noen etablerte myter
 • mulighet til å utvikle egne kommunikative- og administrative ferdigheter

Søknadsfrist: Fortløpende. Vi har alltid behov for flere ambassadører.

Interessert?

Send en mail til lena.oien@nih.no

Kontakt

Har du spørsmål til programmet?

Lena Øien
Markeds-og kommunikasjonsrådgiver
E-post: lena.oien@nih.no