Profesjonelt nettverk for alumni

NIH ønsker å holde kontakten med våre studenter (alumner), også etter avsluttede studier. Vi har til hensikt å skape dynamiske møteplasser for våre studenter, tidligere studenter og ansatte, slik at relasjoner kan vedlikeholdes og kunnskap utvikles.

Hensikten

Alle som har studert ved Norges idrettshøgskole, er en NIH-alumn. Ordet alumn er latinsk og betyr ganske enkelt tidligere studenter ved en skole. Målet med alumni nettverket er å bidra til å knytte nære og livslange bånd mellom høgskolen og våre uteksaminerte kandidater. Gjennom alumnusvirksomheten vil man kunne skape tettere dialog med arbeidslivet, samtidig som tidligere kandidater får faglige oppdateringer.

Som student dannet man uformelle og formelle nettverk i form av vennskap, foreninger og faglig veiledning. Disse nettverkene er også en viktig del av ditt profesjonelle nettverk, med den hensikt å skape ulike møteplasser for kunnskapsformidling, faglige diskusjoner og karriereplanlegging.  Gjennom bruk av Linkedin ønsker vi å ivareta både vår relasjon til tidligere og nåværende studenter, men også muliggjøre for erfaringsutveksling og opprettelse av faglige nettverksgrupper der både fagmiljøet ved NIH er representert, og tidligere og nåværende studenter.
Det er ingen kostnader knyttet til å være med i et alumn nettverk.

Hvordan fungerer det

NIH har i dag en Linkedin side hvor vi legger ut informasjon rundt campus og generelle nyheter knyttet til ansatte, arrangement og karriereveier til våre alumner. Ved å lage en profil og legger til dine studier ved NIH, får du automatisk tilgang til over 3.600 profiler knyttet til vår Linkedin profil. Her kan du knytte kontakter med andre NIH'ere, både fagpersoner og alumner/studenter. Du kan samtidig finne informasjon rundt andre alumners karriereveier.

Nettverksgrupper

På Linkedin har man mulighet til å danne sine egne faglige nettverksgrupper, ledet av fagmiljøet ved NIH. Om det ikke finnes en faggruppe for ditt fag er du velkommen til å opprette dette, ved å sende forespørsel til administratorer for NIH Linkedin siden. Som medlem av gruppen kan du enkelt dele informasjon, tipse om nyheter eller ulike arrangement som er relevant for ditt fagmiljø, eller tipse om ledige jobber i din eller andres bedrifter.