Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Post Doc position in sport coaching and learning in team ball sports

The Department of coaching and psychology has a vacant three-year postdoc fellowship in the field of sport coaching and learning in team ball sports. The predefined postdoc project will focus on athlete learning and development in team ball-sports. This predefined project will use a longitudinal approach focusing on the uniqueness of the sport specific context to study athlete learning and development in team sports from a novel theoretical and ...

PhD in sport psychology

The Department of Coaching and Psychology has a vacant PhD candidate position in the field of sport psychology. The predefined PhD project will focus on mental health in elite sport participants. The successful candidate will conduct cutting-edge research within sport psychology, examining Mental Health and Elite sports with a focus on youth, current elite athletes, as well as retired athletes. The project includes: 1) a survey to determine the status of mental health among current ...

Ingeniør ved Seksjon for coaching og psykologi

  Vi søkjer ingeniør i 100% stilling med stor interesse, kunnskap og erfaring innan bruk av teknologi i idrett. Stillinga er ved Seksjon for coaching og psykologi (SCP) på NIH. Ved seksjonen gjennomfører vi teknisk og taktisk ballspillanalyse ved hjelp av avansert digitalt utstyr. I idrettspsykologilaboratoriet vil det bli utført bio- og neurofeedback analysar og forsøk. Vi har stor grad av studentinvolvering og studentar skal ...

PhD in sport, culture and society

  The Department of Cultural and Social Studies has a vacant PhD candidate position. The PhD project will be related to one or more of the sub-disciplines of the department – sports philosophy, sports history, sport management and sports sociology. The project should examine a relevant topic within the field and contribute to the body of knowledge within one or more of these strands of research. Interested candidates are encouraged to contact faculty ...