Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Stipendiatstilling / postdoktorstilling ved Senter for idrettsskadeforskning

Informasjon Ved Norges idrettshøgskole, Senter for idrettsskadeforskning, er det ledig stilling som ph.d. stipendiat eller postdoktorstipendiat med tilsetting i løpet av vinteren 2019. Stillingen er finansiert av Stiftelsen VI (www.stiftelsenvi.no) gjennom Olympiatoppen, hvor også det meste av datainnsamlingen vil være forankret. Det vitenskapelige arbeidet skal gjøres på prosjektet "ParaFRISK". I "ParaFRISK" vil det gjennomføres forskning som gir ny innsikt i ...

Førsteamanuensis / professor i Friluftslivsfag

Seksjonens fagområde Det er ledig stilling som førsteamanuensis/professor i friluftslivsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving, friluftsliv og pedagogikk.Seksjonen arbeider med studier, pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, med vekt på studieprogrammenes innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser.Herunder har seksjonen et særlig ansvar for profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig ...

2 Stipendiatstillinger: Et helsefremmende idrettsmiljø og en sunn prestasjonskultur?

Om stillingen Ved NIH er det ledig to stipendiatstillinger innenfor forskningsområdet idrett, ungdom og verdier. Den organiserte ungdomsidretten har et betydelig potensial når det gjelder utvikling av sunne holdninger og verdier. Samtidig kan sterkt fokus på trening og prestasjon, og i noen idretter på kropp, utseende og vekt, innebære risiko for utvikling av problematiske holdninger og adferd. Den aktuelle forskningen vil ha et spesielt fokus på hva som former ...

Stipendiatstilling innen rusbruk, psykisk helse og friluftsliv

Om seksjonen Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet ...

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag

Seksjonens fagområde Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, SKP.Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving ...

Førsteamanuensis/universitetslektor i kroppsøving og idrettsfag

Om stillingen Det er ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, (SKP).Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.Seksjonens fagområde ...

Førsteamanuensis / professor i kroppsøving og idrettsfag

Seksjonens fagområde Det er ledig stilling som førsteamanuensis/ professor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, SKP.Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i ...