Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP). Seksjonens fagområde Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har fokus på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), ...

Stipendiatstilling på fagområdet «unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv»

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har fokus på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning ...

Vitenskapelig assistent på prosjektet «Studie av friluftsliv blant barn og unge"

Det er ledig 50% stilling i et år som vitenskapelig assistent innen samfunnsvitenskapelig forsking på feltet «Friluftsliv blant barn og unge i Oslo» ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP). Den vitenskapelige assistenten vil være tilknyttet en forskergruppe som arbeider med et oppdragsprosjekt for Oslo kommune. ...

Databaseutvikler ved Norges idrettshøgskole

Det er ledig 50 % fast stilling som databaseutvikler i IKT avdelingen ved Norges idrettshøgskole (NIH). Stillingen er knyttet opp til Seksjon for idrettsmedisinske fag (SIM), som er et ledende forskningsmiljø både nasjonalt oginternasjonalt.  Hovedoppgavene til stillingen er å ivareta data- og databaseløsninger i forbindelse med forskningsprosjekter, utvikle systemer for databehandling/datainnsamling, kobling av data fra ulike kilder og forvaltning/oppbevaring for gjenbruk av disse dataene  I ...