Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Avdelingsingeniør/overingeniør IKT

Med den stadig økende bruken av IT på NIH, har IKT-avdelingen en sentral rolle på Norges idrettshøgskole. Moderne IT-løsninger er sentrale for å løse de samfunnsoppgaver vi er pålagt, både innen utdannelse, forskning og administrasjon. IKT-avdelingen består av åtte medarbeidere. NIH har en moderne IT-infrastruktur, i hovedsak basert på et Windows-miljø, og er knyttet opp mot UNINETTs universitets- og høgskolenett. IKT-avdelingen har i år igangsatt et stort antall prosjekter, primært knyttet til ...

Førsteamanuensis i fotball, coaching og idrettspsykologi

Det er ledig en fast stilling som førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under seksjon for coaching og psykologi. Seksjonen har ansvar for undervisning og forskning i ballspill, coaching-vitenskap og idrettspsykologi. Seksjonen har et velutstyrt ball-laboratorium for ballspillanalyse og et moderne idrettspsykologisk laboratorium. Seksjonen er opptatt av samspillet mellom praksisfeltet, undervisning og forskning. Seksjonen tilbyr bachelorutdanning i trenerrollen og ...

Førsteamanuensis i trenerrollen og coaching

Det er ledig en fast stilling som førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under seksjon for coaching og psykologi. Seksjonen har ansvar for undervisning og forskning i ballspill, coacing-vitenskap og idrettspsykologi. Seksjonen har et velutstyrt ball-laboratorium for ballspillanalyse og et moderne idrettspsykologisk laboratorie.  Seksjonen er opptatt av samspillet mellom praksisfeltet, undervisning og forskning. Seksjonen tilbyr bachelorutdanning i trenerrollen og ...

Prosjektmedarbeider ved Senter for idrettsskadeforskning

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpine grener. Senter for ...