Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) har fokus på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Instituttet dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning ...