Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Avdelingsingeniør / overingeniør

IKT avdelingen ved Norges idrettshøgskole (NIH) har en sentral rolle på høgskolen grunnet den stadig økende bruken av IT. Moderne IT-løsninger er sentrale for å løse det samfunnsoppdraget NIH er pålagt, både innen utdannelse, forskning og administrasjon. IKT avdelingen består av åtte medarbeidere, og har en moderne IT-infrastruktur som i hovedsak er basert på et Windows-miljø. Ved avdelingen er det i 2019 igangsatt et stort antall prosjekter knyttet til ulike oppgraderinger av driftsmiljø og ...

Ingeniør på laboratorium ved NIH

NIH søker en ingeniør til en fast 50% stilling ved seksjon for coaching og psykologi (SCP) ved Norges idrettshøgskole (NIH). Det søkes etter en person med stor interesse, kunnskap og erfaring innen bruk av teknologi i idrett. SCP har ansvaret for undervisning og forskning i ballspill, coaching-vitenskap og idrettspsykologi, og er opptatt av samspillet mellom praksisfeltet, undervisning og forskning. SCP tilbyr bachelorutdanning i trenerrollen og idrettspsykologi, og tilbyr videre det ...