Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

PhD stilling på Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

Vi har en ledig stipendiatstilling på seksjon for Kroppsøving og pedagogikk. Stipendiaten vil inngå i seksjonens forskningsområder og stillingen er rettet mot følgende tema:- Forholdet mellom faglærerutdanning i kroppsøving- og idrettsfag og yrkesutøvelse.Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, som en av de praktiske og estetiske faglærerutdanningene, er et område der det er behov for økt kunnskap.   Det er også behov for økt kompetanse når ...