Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Stipendiatstilling ved Senter for idrettsskadeforskning

Senter for idrettsskadeforskning (www.klokeavskade.no) er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpine ...

Rådgjevar innan studiekvalitet

Ved Norges idrettshøgskole (NIH) er det oppretta ei fast stilling som rådgjevar innan studiekvalitet frå 1. september 2019. Stillinga er ein del av Studieavdelinga og rapporterer direkte til studiesjef. Rådgjevaren vil arbeide strategisk med studiekvalitet og kvalitetssikring av utdanning ved NIH. Arbeid vil vere knytte til utredningar, saksbehandling, gjennomføre evalueringar, og utvikling og oppfølging av studiekvalitet ved heile NIH. ...