Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Førsteamanuensis i idrettspedagogikk

Det er ledig en stilling som førsteamanuensis i idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk.Seksjonen arbeider med studier, pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, med vekt på studieprogrammenes innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser.Herunder har seksjonen et særlig ansvar for profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både ...