Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Ingeniør på laboratorium

Informasjon NIH søker ingeniør til fast 50% stilling ved Seksjon for coaching og psykologi (SCP) ved Norges idrettshøgskole (NIH). Seksjonen har ansvar for undervisning og forskning i ballspill, coaching-vitenskap og idrettspsykologi. Seksjonen har et velutstyrt ball-laboratorium for ballspillanalyse og et moderne idrettspsykologi-laboratorium. Seksjonen er opptatt av samspillet mellom praksisfeltet, undervisning og forskning. Vi tilbyr bachelorutdanning i trenerrollen og idrettspsykologi. ...

Lederstøtte for rektorat og administrerende direktør

Norges idrettshøgskole har ledig fast 60 % stilling som lederstøtte. Du vil jobbe med diverse administrative oppgaver og samarbeide tett med rektor og administrerende direktør. Vi ønsker oss en ansvarsfull, strukturert og serviceinnstilt person. Du jobber selvstendig og i team, og har evne til å samarbeide tett både med vitenskapelige og administrative kolleger. Du håndterer en arbeidshverdag som byr på oppgaver og ansvar av ulik karakter. ...

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP). Seksjonens fagområde Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har fokus på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), ...

Vi søker medarbeider til vårt servicetorg

Norges idrettshøgskole har ledig 80 % fast stilling i servicetorget. Servicetorget er en del av Kommunikasjonsavdelingen og utfører førstelinjetjenester for studenter, ansatte og besøkende. Vi ønsker oss en fleksibel, kompetent, teknologiinteressert og selvstendig person som er glad i folk og bidrar positivt inn i vårt team. ...

Medarbeider til servicetorg 50%

Norges idrettshøgskole har ledig 50 % fast stilling i servicetorget. Servicetorget er en del av Kommunikasjonsavdelingen og utfører førstelinjetjenester for studenter, ansatte og besøkende. Vi ønsker oss en fleksibel, kompetent, teknologiinteressert og selvstendig person som er glad i folk og bidrar positivt inn i vårt team. ...