Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Professor/associated professor in Sports Biomechanics

A full-time position as professor/associated professor in Sports Biomechanics is available at the Institute of Physical Performance at Norwegian School of Sport Sciences (NIH) from March 2020 or soon thereafter. The Institute of Physical Performance has a long history of basic and applied research, focusing on biological effects of physical training from molecule to integrated physiology.  The research includes exercise physiology, biomechanics, technology and specific sports discipline ...

Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) har fokus på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Instituttet dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning ...