HR og løn

HR og lønn er fordelt på områdeansvar.

Seksjonsleiar HR og lønn er Line Fiskerstrand Blekeli 

Maren Retterstøl Olaisen (HR) og Karen-Margrethe Heggelund (løn):

 • Studieavdelinga (STA)
 • Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS)
 • Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF)
 • Avdeling for forskning og bibliotek (AFB)
 • Kommunikasjonsavdelinga (KOMM)
 • Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP)

Jan Wangen (HR) og Anne-Beth Hasselstrøm (løn):

 • Leiinga
 • Personal- og økonomiavdelinga (PØ)
 • Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM)
 • IT- avdelinga (IT)
 • Eigedomsavdelinga (EIE)

Kva har dei ansvar for:

SAP og Portalen (ESS)

 • Ansvar for at nye tilsette leggast inn i SAP og ESS.
 • Sende inn og fylgje opp innlegging av bilag til hovedlønn.
 • Sende inn og fylgje opp bonusløn (timeløna og honorar) med vedlegg
 • Sende inn og fylgje opp reiserekningar i portalen (kontroll av bilag m.m).
 • Sende inn og fylgje opp reiserekninger (eksterne) levert på papir
 • Ansvar for opplæring i ESS/SAP til nytilsette 

Rekruttering

 • Fylgje opp rekrutteringsprosessar
 • Lage saksfremlegg som skal leggjast fram for Tilsettingsutvalet
 • Fylgje opp tilsette og pensjon
 • Behandle permisjonssøknadar for tilsette

HMS

 • Rådgjeving og rettleiing av høgskolens tilsette og sakshandsaming av einskiltsaker.
 • Bistå leiar om HMS relaterte problemstillingar
 • Bistå sjukefråversoppfylgjing
 • Fylgje opp spørsmål og problemstillingar knytta til HMS og IA arbeidet (herunder til dømes bistå i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet som sjukefråversoppfylging, tilrettelegging, ergonomi, konfliktbistand/ behov for psykologbistand og prosessleiing i arbeidsmiljøundersøkingar).
 • Fylgje opp AKAN-saker .
 • Fylgje opp helsekontrollar
 • Fylgje opp behov for vaksinasjon 
 • Vere prosessleiar i gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkingar