Rettleiing til registrering i ID-Portalen

  • Veiledning for å komme i gang fort (pdf)
  • Hjelp med selvbetjeningsportalen: PDF | videoveiledning
  • Hjelp med dagsreise innenlands: PDF | videoveiledning
  • Hjelp med øvrige reiser: PDF
  • Hjelp med oversikt over tidligere reiser: PDF
  • Hjelp med betaling for oppdrag: PDF | videoveiledning
  • Hjelp med oversikt over tidligere oppdrag: PDF
  • Hjelp med lønnsslipp: PDF
  • Hjelp med personlig profil: PDF

Tips for oppsett av datamaskinen (pdf)