Support til ID-Portalen

Rettleiing og brukarstøtte

Utfyllande brukarrettleiingar med videorettleiing finn du her:

http://www.dfo.no/no/Kundesider/Lonnstjenester/Selvbetjening/Selvbetjeningsportal/

Ved spørsmål av teknisk art, kan du ta kontakt med DFØs Kundesenter (leverandør av vårt lønssystem):

Telefon: 406 34 021,

E-post: lonn@dfo.no

Åpningstid 08.00 – 15.30, sommartid (15. mai – 15. september) 08.00 – 15.00

Har du spørsmål om sjølve oppdraget eller administrative sider rundt dette, ta kontakt med din oppdragsgjevar.

Løsningen støttar følgande nettlesarar:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer
  • Mozilla
  • Firefox
  • Safari
  • 6.0 og 7.0 på Mac OS X