Reiseoppgjer ved bruk av ID-portalen

I statens særavtale for reiser står det at reiserekning skal leveras snarast etter at reisa er fullført. Avtalen gjeld alle statsansatte.

For å få utbetalt reiseoppgjer må du være registert som ID-Portalbrukar:

Pålogging: https://registrering.dfo.no/

Påloggingen til registreringsportalen gjøres ved bruk av: MinID/BankID/Buypass ID/Commfides e-ID.

Første gang du skal registrere deg i ID-Portalen:

Før du kan ta dette i bruk må du vere registrert som brukar. Det er din kontaktperson ved NIH som har ansvar dette. Vi treng di e-postadresse. 

Fyll ut skjema og send til
lonnhr@nih.no.

Vedrørende frister for innlevering av reiseoppgjør:

For at NIH skal planlegga, budsjettera og rapportera rett i  reknskapsrapportering, skatteinnrekning og annan rapportering til offentlege myndigheiter, må reiseoppgjer leverast fortløpande.

Det er viktig å merke seg at reiseutbetaling skal skje innanfor semesteret. Det vil si at reiseoppgjør skal leveras innan årets slutt (satsar endres 1. januar).

Kvitteringar til reiseoppgjer

For å godkjenna utbetalinga, må alle nødvendige kvitteringar leggas ved. Dette gjeres digitalt ved å laste opp dine vedlegg i pdf-format når du opprettar kravet. Nødvendige bilag inkluderar:

  • Kvitteringer for reiseutgifter (med unntak av kvitteringar for billigaste offentlege kommunikasjon – f.eks. buss eller tog)
  • Kvitteringar for utlegg som skal refunderas

Merknader

For å sikre rask behandling av dine krav, må du nytte merknadsfeltet til å informera om kva seksjon/avdeling oppdraget er utført for. Det kan kun føras oppdrag for ein seksjon/avdeling pr. skjema. Har du utført oppdrag for flere einheter, må du sende eit skjema per oppdrag.

 

Vi gjer merksam på du må sende reiseoppgjer seinast 2 mnd etter ferdig oppdrag!