HR og løn

HR og løn er fordelt på områdeansvar.

Kontorsjef HR og løn er Line Fiskerstrand Blekeli 

Maren Retterstøl Olaisen (HR) og Karen-Margrethe Heggelund (løn):

 • Studieavdelinga (STA)
 • Seksjon for kultur og samfunn (SKS)
 • Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP)
 • Avdeling for forskning og bibliotek (AFB)
 • Kommunikasjonsavdelinga (KOMM)
 • Seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP)

Jan Wangen (HR) og Anne-Beth Hasselstrøm (løn):

 • Ledelsen
 • Personal- og økonomiavdelinga (PØ)
 • Seksjon for idrettsmedisinske fag (SIM)
 • IKT avdelinga (IKT)
 • Eigedomsavdelinga (EIE)
 • Seksjon for coaching og psykologi (SCP)

Kva ligg i områdeansvar? 

SAP og Portalen (ESS)

 • Ansvar for at nye tilsette leggas inn i SAP og ESS.
 • Sende inn og fylge opp innlegging av bilag til hovedløn.
 • Sende inn og fylge opp bonusløn (timeløna og honorar) med vedlegg
 • Sende inn og fylge opp reiserekningar i portalen (kontroll av bilag m.m).
 • Sende inn og fylge opp reiserekninger (eksterne) levert på papir
 • Ansvar for opplæring i ESS/SAP til nytilsette 

Rekruttering

 • Fylge opp rekrutteringsprosessar.
 • Lage saksfremlegg som skal leggas fram for Tilsettingsutvalet for ansettelser
 • Fylge opp tilsette og pensjon
 • Behandle permisjonssøknadar for tilsette 

HMS

 • Rådgjeving og rettleiing av høgskolens tilsette og saksbehandling av enkeltsakar.
 • Bistå leiar om HMS relaterte problemstillingar
 • Bistå sjukefråversoppfylging
 • Fylgje opp spørsmål og problemstillingar knytta til HMS og IA arbeidet (herunder til dømes bistå i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet som sjukefråversoppfylging, tilrettelegging, ergonomi, konfliktbistand/ behov for psykologbistand og prosessleiing i arbeidsmiljøundersøkingar).
 • Fylge opp AKAN sakar .
 • Fylge opp helsekontrollar
 • Fylge opp behov for vaksinasjon 
 • Vere prosessleiar i gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkingar