Organisasjonskart

Tegning som viser styremodellen på NIH. Se brødteksten for full beskrivelse.
Organisasjonskart NIH.

Styreleder

Rektor

Rektor

Lars Tore Ronglan

Prorektor

Elin Kolle

NIH Læringssenter

Elin Kolle

Institutt for fysisk prestasjonsevne

Instituttleder Klavs Madsen

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Instituttleder Reidar Säfvenbom

Institutt for idrettsmedisinske fag

Instituttleder Sigmund A. Anderssen

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Instituttleder Lone Friis Thing

Administrerende direktør

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Bibliotek

Avdelingsleder Turid Midtbø

Studieavdelingen

Avdelingsleder Anja Rynning Veum

Avdeling for økonomi og forskningsadministrasjon

Avdelingsleder Kristian Sollesnes

HR-avdelingen

Avdelingsleder Frøydis Evensen

Eiendomsavdelingen

Avdelingsleder Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingsleder Karen Christensen

IT-avdelingen

Avdelingsleder Hans Olav Krogsæter