Organisasjonskart

Tegning som viser Styret på topp, rektor/Prorektor leder instituttene; adm. dir. er leder for alle andre avdeldinger
Organisasjonskart NIH

Styreleder

Rektor

Rektor

Lars Tore Ronglan

Prorektor

Elin Kolle

NIH Læringssenter

Elin Kolle

Institutt for fysisk prestasjonsevne

Instituttleder Klavs Madsen

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Instituttleder Reidar Säfvenbom

Institutt for idrettsmedisinske fag

Instituttleder Sigmund A. Anderssen

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Instituttleder Lone Friis Thing

Administrerende direktør

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Studieavdelingen

Avdelingsleder Anja Rynning Veum

Avdeling for økonomi, forskning og bibliotek

Avdelingsleder Kristian Sollesnes

Personal- og lønnsavdelingen

Fungerende avdelingsleder Line F. Blekeli

Eiendomsavdelingen

Fungerende avdelingsleder Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingsleder Karen Christensen

IT-avdelingen

Fungerende avdelingsleder Kato Kastet