Organisasjonskart NIH

Organisasjonskart
Organisasjonskart NIH

Styreleder:

Rektor

Rektor

Lars Tore Ronglan

Prorektor

Elin Kolle

Institutt for fysisk prestasjonsevne

Instituttleder Klavs Madsen

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Instituttleder Reidar Säfvenbom

Institutt for idrettsmedisinske fag

Instituttleder Jostein Steene-Johannessen

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Instituttleder Lone Friis Thing

 

Fungerende administrerende direktør

Karen Christensen

Studieavdelingen

Fungerende avdelingsleder Grethe Nilsen

Avdeling for forskning og bibliotek

Avdelingsleder Kristian Sollesnes

Personal- og økonomiavdelingen

Avdelingsleder Kristin Dahl Rolfsen

Eiendomsavdelingen

Fungerende avdelingsleder Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen

Kommunikasjonsavdelingen

Fungerende avdelingsleder Lena Øien

IT-avdelingen

Avdelingsleder Hans Olav Krogsæter