Offentleg journal

Offentleg journal inneheld offentleg informasjon om sakar og dokumentar frå NIHs elektroniske postjournal. Opplysningane ligg tilgjengeleg på nettsida for dei siste tre månadene.

 

 For eldre journalar, kontakt postmottak@nih.no

Krav om innsyn

Krav om innsyn må innehalde opplysningar om:

  • e-postadressa til den som krev innsyn
  • postadresse eller avtale om henting
  • opplysningar om saks- og dokumentnummer, eller tilstrekkeleg med opplysningar for å identifisere saka

Krav om innsyn sendes til arkivansvarleg - postmottak@nih.no

Klage på avslag om innsyn skal rettas til arkivansvarleg postmottak@nih.no. Klaga registreras og vert oversend Felles klagenemnd for behandling (sjå offentleglova § 32 og forvaltningslova § 29 ).

Kunnskapsdepartementet har delegert kompetanse til å behandle klagar på utdanningsinstitusjonanes vedtak etter offentleglova til felles klagenemnd frå 1. juni 2015.

Kontakt

Bente Rasch Bondlid

Arkivleder

Telefon: +47 23 26 20 51