IKT-avdelinga

IKT-avdelinga driftar og vedlikeheld serverar, nettverk, telefonsentral og PC'ar ved NIH. I tillegg yter dei brukarstøtte til studentar og tilsette.

Avdelinga leverer og audiovisuelle tenester til studentar, tilsette og eksterne.

Oversikt tilsette