NIH Stipendiat- og postdoktororganisasjon

NIH Stipendiat- og postdoktororganisasjon (NIHSPO) er eit nettverk for doktorgradsstipendiatar og postdoktorar ved Norges idrettshøgskole.

NIH SPOs mål er å:

  • vere ein felles plattform for stipendiatar og postdoktorar ved NIH
  • være eit bindeledd mellom stipendiatar og postdoktorar og NIHs leiing
  • fremme stipendiatar og postdoktorar ved NIH sine interessar i utdannings- og forskingspolitiske sakar
  • bidra til fagleg utvikling på tvers av fagseksjonar

Årsmøtet er NIHSPO sitt øvste organ og arrangeras i 2. kvartal kvart kalenderår.

Du finner vedtektene her (pdf)

Referater

Referat møte mellom NIHSPO og NIHs ledelse

Referat - årsmøte august 2020

Årsrapport

Årsrapport NIHSPO 2020.pdf

Medlemskap

Stipendiatar og postdoktorar kan anten vere aktive eller passive medlemmar i NIHSPO.

Alle stipendiatar og postdoktorar blir automatisk passive medlemmar i NIHSPO ved opptak i NIHs doktorgradsprogram og ansettelse ved NIH. Passive medlemmar har tilgang til organisasjonen som støtteorgan og kan delta på arrangement.

Dersom ein ønsker å vere aktivt medlem, må ein melde seg inn sjølv. Aktivt medlemskap gjer stemmerett og du kan velgast til styret. virkning.

Stipendiatar som har arbeidsplass ved NIH og/eller mottar lønn frå NIH, men er tatt opp på eit ana doktorgradsprogram vil ikke vere passive medlemmar, men kan aktivt melde seg inn i NIH SPO.

Styret

Nytt styre velges kvart årsmøte og består av leiar, nestleiar og 2–6 medlemmar, der ein er kasserar.

Styret for 2020/21 er:

Oddbjørn Klomsten Andersen, IIM (Leiar)

Styremedlem:

  • Mari Bratteteig, IIM
  • Matthieu Clauss, IFP
  • Anette Skilbred, IIS
  • Ingrid Birkelund, ILF
  • Nina Sølvberg, IIM (vara)

Kontakt:
nihspo@nih.no