Fagleg virksomhet

Institutta er underlagt rektor og har leiarar tilsett på åremål med eit heilskapleg fagleg og administrativt ansvar. NIH omfatter også to forskningssentre.