Studieavdelinga

Studieavdelinga består av Studieseksjonen og NIH Videre.

Sentrale arbeidsoppgåver for Studieavdelinga er studentopptak, studieadministrasjon, internasjonal studentutveksling og kvalitetssikring av utdanningsaktiviteten.

NIH Videre medverkar til at høgskulen har fleksible utdanningar og kurs innan fagområda idrett og fysisk aktivitet, og har det studieadministrative ansvaret for høgskulen sin aktivitet innan etter- og vidareutdanning.

Oversikt tilsette i Studieavdelinga