Studieavdelinga

Studieavdelinga består av Studieseksjonen og Senter for etter – og vidareutdanning (SEVU).

Sentrale arbeidsoppgåver for Studieseksjonen er studentopptak, studieadministrasjon, internasjonal studentutveksling og kvalitetssikring av utdanningsaktiviteten.

SEVU medverkar til at høgskulen har utdanningar og kurs innan fagområda idrett og fysisk aktivitet, og har og det studieadministrative ansvaret for høgskulen sin aktivitet innan etter – og vidareutdanning.

Oversikt tilsette i Studieavdelinga