Økonomi og regnskap

Personal- og økonomiavdelinga har ansvaret for Norges idrettshøgskole sitt sentrale planverk og planrapportering, økonomiforvaltninga, personal/organisasjon og andre administrasjonsoppgåver.

Oversikt over oppgåver

  • Plan og budsjett
  • Rapportering internt og til sentrale myndigheiter
  • Sekretariat for styre og utval
  • Organisasjon
  • Rekneskap
  • Løn- og personaladministrasjon
  • HMS
  • Innkjøp
  • Felles arkivfunksjon og dokumentbehandlingsystem

"Betalmeg" - sjølvbetening på nett

HR og lønn

Tildelingsbrev 2021 frå Kunnskapsdepartementet (pdf)

Virksomhets- og økonomiinstruks (pdf)

Kriterier for vurdering av næringsvirksomhet

Oversikt tilsette i personal- og økonomiavdelinga