Kommunikasjonsavdelinga

Eininga for kommunikasjon vert leia av kommunikasjonssleiar Karen Christensen. Servicetorget med trykkeriet er ein del av kommunikasjonsavdelinga.

Sentrale arbeidsoppgåver:

  • Vere rådgjevar, støttespelar og tilretteleggjar for leiinga og fagmiljøa i høve til kommunikasjonsfaglege spørsmål
  • Utvikle -strategiar, -planar og kommunikasjonsprodukt
  • Leggje til rette for god funksjonell intern og ekstern kommunikasjon

Oversikt tilsette