IT-avdelinga

IKT-avdelinga driftar og vedlikeheld serverar, nettverk, og PC-ar ved NIH. I tillegg yter dei brukarstøtte til studentar og tilsette.

Avdelinga leverer òg audiovisuelle tenester til studentar, tilsette og eksterne. Se alle tjenester. 

Alle tilsette ved IT-avdelinga.