Support til "Betalmeg"

Rettleiing og brukarstøtte

Utfyllande brukarrettleiingar med videorettleiing finn du her:

Tips

  • Vi anbefaler å bruke ein ny versjon av nettlesaren. 
  • "Betalmeg" er ikke optimalisert for telefon eller nettbrett. Vil du bruke mobilen, anbefaler vi at du laster ned DFØ-app.
  • Inne i "Betalmeg" finnar du ein praterobot eller chatbot som heiter Lara. Lara gir deg hjelp og rettleiing til utfylling av honorarskjema, reiserekning og utgiftsrefusjon (trykk på spørsmålsteiknet på sida).

Ved spørsmål av teknisk art, kan du ta kontakt med DFØs Kundesenter (leverandør av vårt lønssystem):

Åpningstid: 08:00 – 15:45, sommartid (15. mai – 15. september) 08:00 – 15:00

Har du spørsmål om sjølve oppdraget eller administrative sider rundt dette, ta kontakt med din oppdragsgjevar (den du har inngått avtale med på NIH).

Løsningen støttar følgande nettlesarar:

  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Mozilla
  • Firefox
  • Safari
  • 6.0 og 7.0 på Mac OS X