HR og løn

Avdeling for HR og løn er fordelt på områdeansvar.

Leiar for HR og løn er Frøydis Evensen

Elisabeth Olsen (HR) og Irina Reinholdtsen (løn):

 • Institutt for lærarutdanning og friluftslivsstudier (ILF)
 • Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP)
 • Kommunikasjonsavdelinga (KOMM)
 • Biblioteket (BIB)
 • Studieavdelinga (STA)

Jan Wangen (HR) og Anne-Beth Hasselstrøm (løn):

 • Institutt for idrett og samfunnsvitskap (IIS) 
 • Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM)
 • IT-avdelinga (IT)
 • Eigedomsavdelinga (EIE)
 • Leinga
 • HR-avdelinga (HR)
 • Avdeling for økonomi og forskningsfinansiering (ØK)

Avdeling for HR og løn har òg ansvar for:

 

SAP og DFØ (sjølvbeteningsportalen) 

 • Ansvar for å legge nye tilsette inn i SAP og DFØ.
 • Sende inn og fylgje opp innlegging av bilag til hovedlønn.
 • Sende inn og fylgje opp bonusløn (timeløna og honorar) med vedlegg.
 • Sende inn og fylgje opp reiserekningar i portalen (kontroll av bilag m.m.).
 • Sende inn og fylgje opp reiserekninger (eksterne) levert på papir.
 • Ansvar for opplæring i DFØ/SAP til nytilsette.

"Betal meg" - sjølvbetening på nett

Rekruttering

 • Fylgje opp rekrutteringsprosessar.
 • Lage saksfremlegg som skal leggjast fram for Tilsettingsutvalet.
 • Fylgje opp tilsette og pensjon.
 • Behandle permisjonssøknadar for tilsette.

HMS

 • Rådgjeving og rettleiing av høgskolens tilsette og sakshandsaming av einskiltsaker.
 • Bistå leiar om HMS relaterte problemstillingar.
 • Bistå sjukefråversoppfylgjing.
 • Fylgje opp spørsmål og problemstillingar knytta til HMS og IA arbeidet (herunder til dømes bistå i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet som sjukefråversoppfylging, tilrettelegging, ergonomi, konfliktbistand/ behov for psykologbistand og prosessleiing i arbeidsmiljøundersøkingar).
 • Fylgje opp AKAN-saker. 
 • Fylgje opp helsekontrollar.
 • Fylgje opp behov for vaksinasjon. 
 • Vere prosessleiar i gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkingar.