NIH Stipendiat- og postdoktororganisasjon

NIH Stipendiat- og postdoktororganisasjon (NIHSPO) er eit nettverk for doktorgradsstipendiatar og postdoktorar ved Norges idrettshøgskole.

NIHSPOs mål er å:

  • vere ein felles plattform for stipendiatar og postdoktorar ved NIH
  • være eit bindeledd mellom stipendiatar og postdoktorar og NIHs leiing
  • fremme stipendiatar og postdoktorar ved NIH sine interessar i utdannings- og forskingspolitiske sakar
  • bidra til fagleg utvikling på tvers av fagseksjonar

Årsmøtet er NIHSPO sitt øvste organ og arrangeras i 2. kvartal kvart kalenderår. Du finner vedtektene her (pdf)

Referater

Årsrapport

Medlemskap

Stipendiatar og postdoktorar kan anten vere aktive eller passive medlemmar i NIHSPO.

Alle stipendiatar og postdoktorar blir automatisk medlemmar i NIHSPO ved opptak i NIHs doktorgradsprogram og ansettelse ved NIH. Medlemmar har tilgang til organisasjonen som støtteorgan og kan delta på arrangement.

Stipendiatar som har arbeidsplass ved NIH og/eller mottar lønn frå NIH, men er tatt opp på eit ana doktorgradsprogram må aktivt melde seg inn i NIHSPO.

Stipendiatar og postdoktorar kan anten vere aktive eller passive medlemmar i NIHSPO. For å bli aktivt medlem og få stemmerett på årsmøtet kan du sende mail til nihspo@nih.no.

Dersom ein ønsker å melde seg ut, gjøres det ved å sende mail til NIHSPO-styret. Medlemskap gjer stemmerett og du kan velgast til styret.

Styret

Nytt styre velges kvart årsmøte og består av leiar, nestleiar og 2–6 medlemmar, der ein er kasserar.

Styret for 2020/21

Styremedlem

  • Margrethe Voll Storaas, IIS (leiar)
  • Halvard Nikolai Grendstad, IFP (nestleiar)
  • Mari Bratteteig, IIM
  • Marie Pedersen, IIM
  • Linn Engdahl-Høgåsen, ILF

Kontakt

nihspo@nih.no