Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga ivaretek drift og vedlikehald av høgskolen sin eigedom, anlegg og utstyr. Vi legg til rette slik at aktivitetsområda kan nyttast til tiltenkt aktivitet, og bistår samstundes skolen med daglege oppgåver og legg til rette i forbindelse med spesielle aktivitetar.

NIH utleige har ansvar for utleige, vakthald , symjehall og reinhald.

NIH drift og vedlikehald har ansvar for drift og vedlikehald av bygningsmassen og idrettsanlegga utomhus.

Ferdigheitene og kunnskapane våre vert og brukte til å hjelpe studentane med å løyse praktiske utfordringar av ulik art, så her er det berre å spørje.