Avdeling for økonomi og forskningsfinansiering

Avdelinga har ansvar for Norges idrettshøgskole sitt sentrale planverk, planrapportering og økonomiforvaltninga.

Sentrale oppgåver:

  • Plan og budsjett
  • Rapportering internt og til sentrale myndigheiter
  • Rekneskap
  • Innkjøp

Tildelingsbrev 2022 for Norges idrettshøgskole (pdf)

Virksomhets- og økonomiinstruks (pdf)

Kriterier for vurdering av næringsvirksomhet

Avdeling for økonomi og forskningsfinansiering (ØK) omfattar òg ei forskingsadministrativ eining som står for:

Forskingsadministrasjon på tvers av dei faglege seksjonane, under dette utdanning til doktorgrad, ekstern finansiert FoU-verksemd samt dokumentasjon og formidling av FoU-produksjonen.

Oversikt tilsette