Avdeling for økonomi, forsking og bibliotek

Avdelig for forsking og bibiotek (AFB) omfattar ei forskingsadministrativ eining som står for:

Forskingsadministrasjonen på tvers av dei faglege seksjonane, under dette utdanning til doktorgrad, ekstern finansiert FoU-verksemd samt dokumentasjon og formidling av FoU-produksjonen.

Biblioteket, som er det største idrettsbiblioteket i Norden, har ei bokstamme på ca. 70 000 bøker og tilgang til fleire tusen tidsskrifter og tilgang til fleire internasjonale databasar.

Oversikt tilsette