Administrasjon

Den administrative aktiviteten ved Noregs idrettshøgskole er leia av administrerande direktør. Administrasjonen er delt inn i sju avdelingar.