Årsrapport

Aktiviteter, resultater og tall

  • Årsverk: 250
  • Studenter totalt: 1200
  • Stipendiater: 74
  • Studenter lavere grad: 950
  • Studenter høyere grad: 250

  • Avlagte doktorgrader pr. desember 2020: 204

Strategi og planar