Organisasjonen

NIH har fem fagseksjonar, to forskingssenter og seks administrative eningar. Alle NIH sine bygg og idrettsanlegg er lokaliserte ved Sognsvann med Nordmarka som næraste nabo.

  • Årsverk: 251
  • Studenter totalt: 1246
  • Doktorgrad: 74
  • Bachelor: 990
  • Master: 256

  • Avlagte doktorgrader pr. nov 2018: 183

Slik ser organisasjonskartet ut for NIH

Strategi og planar

Fagseksjonar

Fagseksjonane er underlagt rektor og har leiarar tilsett på åremål med eit heilskapleg fagleg og administrativt ansvar.

NIH omfattar også Forskingssenter for barne- og ungdomsidrett og Senter for idrettsskadeforsking.

 

Administrative eningar

Den administrative aktiviteten ved Norges idrettshøgskole er leia av administrerande direktør Lise Sofie Woie. Administrasjonen er delt inn i seks avdelingar: