Organisasjonen

NIH har fire faglege institutt, to forskingssenter og seks administrative einingar. Alle NIH sine bygg og idrettsanlegg er lokaliserte ved Sognsvann med Nordmarka som næraste nabo.

  • Årsverk: 250
  • Studenter totalt: 1200
  • Stipendiater: 74
  • Studenter lavere grad: 950
  • Studenter høyere grad: 250

  • Avlagte doktorgrader pr. desember 2020: 204

Slik er organisasjonskartet for NIH

Strategi og planar

Institutt

Institutta er underlagt rektor og har leiarar tilsett på åremål med eit heilskapleg fagleg og administrativt ansvar.

NIH omfattar også Forskingssenter for barne- og ungdomsidrett og Senter for idrettsskadeforsking.

Administrative eningar

Den administrative aktiviteten ved Noregs idrettshøgskole er leia av administrerande direktør. Administrasjonen er delt inn i seks avdelingar: