Organisasjonen

NIH har fire faglege institutt, to forskingssenter og seks administrative einingar. Alle NIH sine bygg og idrettsanlegg er lokaliserte ved Sognsvann med Nordmarka som næraste nabo.