Teste roller

Krav og rutiner for databehandling av personopplysninger

Kravene til og rutinene for databehandling er strengere jo mer sensitive personopplysningene er for den enkelte forskningsdeltaker og etter hvor stor inngripen forskningen utgjør for forskningsdeltakerne. 

For eksternfinansierte prosjekter er det egne rutiner knyttet til godkjenning av søknader og avtaler, se Innersvingen (intranett NIH).

Rutinene gjelder for både kvantitative og kvalitative data. 

Overordnet ansvar for forskning på NIH

Prosjektleder har ansvar for at forskningsetiske normer og personvernregler følges i prosjektet.

Veiledere har ansvar for at har ph.d.-, master- og bachelorstudenter er gjort kjent med dette dokumentet.

Hver enkelt forskningsmedarbeider og student har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge rutinene som beskrives i dette dokumentet.

Fase 1 Planlegging - før oppstart

I denne fasen skal det gjøres ditt og datt

Utarbeide prosjektskisse/forskningsprotokoll

Fase 1. Planlegging - før oppstart

Utarbeide prosjektskisse/forskningsprotokoll  Se hva forskningsprotokollen må inneholde. Kravene er generelle, ikke bare knyttet til personvern.

Bestemme hvilke typer personopplysninger som skal behandles - og hvordan de skal behandles Jo mer sensitive opplysningene er, jo strengere krav stilles til behandlingen. Se informasjon om lagring og kategorisering av data.

Vurdere konsekvensene av behandlingen for forskningsdeltakerne og konsekvensene av at de innsamlede personopplysningene kan komme på avveie

Si noe om dette?