Jeg er veileder

Veileder har overordnet ansvar for forskningsetikk, personvern og informasjonssikkerhet i prosjekt som gjennomføres av stipendiat eller masterstudent.

  Ansvaret/oppgavene spesifisert her er begrenset til området personvern og informasjonssikkerhet og omfatter ikke alle oppgaver en veileder har overfor stipendiat eller masterstudent.

  Ansvar veileder for masterstudent

  Veileders ansvar:

  Veileder skal påse at masterstudenten har tilstrekkelig kunnskap om rutiner og regler.  Veileder har ansvar for at vilkår for godkjenninger følges og skal påse at data samles inn og lagres i henhold til regelverk.

  Spesifisering oppgaver - veileder skal:

  • Kvalitetssjekke meldinger/søknader til NSD, REK og Etisk komité  før de sendes inn
  • Sjekke om masteroppgave må klausuleres for kortere eller lengre periode
  • Oppbevare koblingsnøkkel og slette denne i henhold til vilkår fra NSD. Som hovedregel kan ikke koblingsnøkkel slettes før sensur foreligger
  • Sende sluttmelding til NSD når koblingsnøkkel er slettet

  Veilder skal også påse at prosjektet registreres i Prosjektweb dersom prosjektet omfatter personopplysninger eller arkivhensyn tilsier det. Masterstudenten kan eventuelt legges til som prosjektmedlem (må bruke studentens @student.nih.no-epost).

  Ansvar veileder for stipendiat

  Veileders ansvar:

  Veileder skal påse at stipendiaten har tilstrekkelig kunnskap om rutiner og regler.  Veileder har ansvar for at vilkår for godkjenninger følges og skal påse at data samles inn og lagres i henhold til regelverk.

  Spesifisering oppgaver - veileder skal:

  • Kvalitetssjekke meldinger/søknader til NSD, REK og Etisk komité  før de sendes inn.
  • Ha kontakt med personvernombud dersom dette er relevant - eksempelvis ved behov for å utarbeide en Data Processing Impact Assessment (DPIA).

  Veilder skal også påse at prosjektet registreres i Prosjektweb dersom prosjektet omfatter personopplysninger eller arkivhensyn tilsier det. Veileder må avklare med stipendiat hvem som står for arkivering av prosjektdokumenter via Prosjektweb.