Om personvern

Her finner du informasjon og rutiner om personvern og informasjonssikkerhet for ansatte og studenter ved NIH. Informasjon rettet spesielt mot veiledere er samlet under «Jeg er forsker eller stipendiat».