Innholdsfortegnelse til jubileumsboka

Dette er innholdsfortegnelsen til boka "Kunnskap i bevegelse. Norges idrettshøgskole 50 år".

DEL 1 – OPPSPILLET
Den lange veien mot en idrettshøgskole
Idretten organiseres og trenger instruktører
Hvor skulle skolen ligge?
Helset, Hofmo og politisk strid
Penger på plass til slutt
Idrettens rolle i planleggingsfasen
Studentene slipper inn
Idrettshøgskolen får styre og direktør
Den første store konflikten
Hvem skulle drive undervisningen – og i hva?
Endelig – Idrettshøgskolen åpner

DEL 2 – FOLKENE
Pionerer og kulturbærere Thor Volla – den visjonære og strategiske direktøren Hans B. Skaset, den første idrettsprofessoren Alfred Morgan Olsen – institusjonsmennesket Sigmund B. Strømme – først i en lang rekke Svein Oseid – en faglig brobygger Eva Ystborg – leken og prinsippfast Egil Olsen – fotballprofessoren Halldis Aubert – bibliotekar forut for sin tid Kvinnenes plass Likestillingspris NIH og de kongelige

DEL 3 - INSTITUSJONEN
Høgskoleråd, rektor og maktkamp Rektor, men hvem skulle være sjef?
En personavhengig styringsmodell
NIHs institusjonelle organer
Finnes det en optimal organisering?
Etablering av fagseksjoner NIHs fem fagseksjoner:
Seksjon for idrettsmedisinske fag (SIM)
Seksjon for kultur og samfunn (SKS)
Seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP)
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP)
Seksjon for coaching og psykologi (SCP)
Aktivitetslærerne – arvesølv eller museumsvoktere? Tok et oppgjør og gikk Nye krav – oppbygging av velfungerende organisasjon Forsvaret – fra stolte tradisjoner til kjapp exit Forsvaret satte standarden Hoffleverandør av kompetanse til idretten Hvordan går det egentlig?

DEL 4 - UTDANNINGSLØPENE
Tre inspirasjonskilder
Fra fem klasser til komplett studietilbud
Fase 1: Prøving og feiling (1968–74)
Fase 2: Mellomfag og cand.mag (1975–86)
Fase 3: Større mangfold i utdanning (1987–2002)
Fase 4: Studentenes reform – og nye akademiske grader (2003–2010)
Fase 5: Bachelorutdanning mot sin endelige form? (2011–)
Dagens studieportefølje
Studieutveksling

DEL 5 – STUDENTLIVET
Den typiske NIH-studenten
Opptaksprøven – elsket og hatet
Snøskredet som rystet skolen, men ikke ble offentliggjort
Engasjement og opposisjon
Misnøye blant studentene
Eksamensstreik
Den klare studentstemmen
Avtakende studentengasjement, men så kom Feedback
Studentene og Kvalitetsreformen
Studiekvalitet
Tilfredshet og relevans
Toppidrett og studier
Hvor blir det av studentene?

DEL 6 – FORSKNING OG DOKTORGRADER
Doktorgradsutdanningen – juvelen i NIHs virksomhet
Den typiske stipendiaten
Hva tas det doktorgrad i?
Hvor blir de av?
Ph.D.-suksess, men hva med de fast ansatte?
Hva blir det forsket på?
Forskningsprogrammer og forskningssentre
Formidling: plagsomt for noen – nyttig ekstraarbeid for andre
Forskning i et vanskelig felt
Riper i lakken – forskningsetiske lærdommer

DEL 7 - ANLEGGET
«Europas flotteste campus for idrettsutdanning»
Lang vei mot flott anlegg
«Nye NIH» - den store rehabiliteringen

DEL 8 – STATUS OG FRAMTID
På rektors kontor
Aktivitetsfagenes plass
Hva skal studentene lære – og utdannes til?
NIH som en selvstendig institusjon

EPILOG

Jubileumsboka til NIH kan bestilles her!