50 år med idrettsutdanning

12. august 1968 sto statsminister Per Borten for den offisielle åpningen av Norges idrettshøgskole, og 170 studenter tok fatt på sin utdanning.

NIH-studenter i turnhallen
NIH-studenter i turnhallen Foto: NTB scanpix

Da hadde det gått mer enn 30 år siden Rolf Hofmo i Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) lanserte ideen om en statlig høgskole for idrett. Like etter 2. verdenskrig ble det avsatt midler til bygging av skolen, men veien frem til realisering skulle vise seg å bli lang og kronglete.

Ved oppstarten hadde idrettshøgskolen tre klare målgrupper. Skolen skulle drive utdanning til skoleverket, Forsvaret og idretten. I realiteten var studiene rettet mot skoleverket da behovet for jobber var størst der. To år på NIH ga kompetanse til å drive undervisning i kroppsøving. Her fulgte NIH i fotsporene til Statens gymnastikkskole. Mange av lærerkreftene derfra ble med over i den nye skolen.

På 1970-tallet ble studietilbudet utvidet med ulike påbygginger etter det innledende grunnfaget. Hovedfaget kom på plass allerede i 1970 og var et ledd i ambisjonene om å gjøre NIH også til en forskningsinstitusjon. Den prosessen skille vise seg å ta tid. Mange av de ansatte var praktikere med et bankende hjerte for undervisning og idrett, og mindre opptatte av å drive forskning.

Virkelig fart i forskningen ble det først da doktorgradsprogrammet startet opp i 1986 – med den første disputasen i 1990. Siden den gang har NIH utviklet seg til sterk internasjonal aktør innen idrettsforskning. Ved inngangen til jubileumsåret 2018 har skolen kreert 169 doktorer. På nær sagt alle områder innen idrett og fysisk aktivitet drives det forskning.

Fra 170 studenter i 1968 har NIH i dag omlag 1300 studenter på heltid og deltid. Bachelorutdanningen har fem retninger, og fører videre til master og PhD. Videre har skolen et omfattende tilbud med årsstudier, tilleggsstudier og deltidsstudier.

Thor Volla var NIHs første direktør. Fra oppstarten var han både administrativ og faglig leder. I 1989 fikk NIH sin første rektor da Kari Fasting ble valgt. Institusjonen har holdt på valgt rektorat. Lars Tore Ronglan er i dag NIHs rektor, med Unn-Hilde Grasmo-Wendler som administrerende direktør. NIH har over 200 ansatte. De fagansatte er knyttet til fem fagseksjoner; kroppsøving og pedagogikk, kultur og samfunn, idrettsmedisin, idrettspsykologi og coaching, og fysisk prestasjonsevne.

NIH ligger idyllisk til ved sørenden av Sognsvann. Fra åpningen høsten 1968 skulle det gå noen måneder før svømmehallen ble åpnet, og 12 år før idrettshallen sto klar. Et forskningsbygg var med i de opprinnelige tegningene, men først i 1995 kunne forsknings- og undervisningsbygget tas i bruk.

I 2018 fremstår NIH nærmest som et nytt anlegg. Hele bygningsmassen fra 1968 har vært igjennom en total rehabilitering.