Styret

Styret er det øvste organet ved Norges idrettshøgskole.

Høgskolestyret vedtar strategiar for utdanning, forsking og anna fagleg verksemd ved høgskolen, og har ansvar for høg kvalitet på fagleg verksemd. Styret har ansvar for effektiv drift av institusjonen i samsvar med lovar, reglar og forskrifter, samt rammer og mål gitt av overordna myndigheit.

Styret har og ansvar for høgskolens økonomiske ressursar, eigedom og intern organisering.

Rektor er styreleiar og administrerande direktør er sekretær for styret.

Dette er styret ved NIH 

Lars Tore Ronglan (styreleiar, rektor, professor)

 • Grete Ingeborg Nykkelmo
 • Øyvind B. Sandbakk
 • Per Nilsson
 • Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Vitenskapelig fast ansatte

 • Aage Radmann
 • Siv Gjesdal

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Valgt for ett år:

 • Oddbjørn Klomsten Andersen
 • Marte Knutsson

Teknisk administrativt ansatte

 • Johnny Berre

Studentrepresentanter

 • Tora Husum Kristensen
 • Aurora Lie Bredesen

Kontakt

Dapaabi Konlan

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 20 91 / +47 967 25 043