Styremøter

Saklister, sakskart, notater og protokoll for styremøter

Møteplan for 2021

Møtetidspunktet er i regelen frå kl. 12:00 til 16:00.

  • 16. desember

Møteplan for 2022

  • 10. mars
  • 12. mai
  • 16. juni
  • 29. september
  • 3. november
  • 15. desember 

Sakslister

Sakslistene vil normalt vere tilgjengeleg 6 dagar før styremøtet. Protokollane blir lagt ut etter at dei er godkjende av styret. Alle lenkene nedenfor er pdf filar.

Styremøte 7/21

16. desember 2021: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 6-21

28. oktober 2021: Saksliste, styresaker, protokoll