Styremøter

Sakslister, notater og protokoller for styremøter

Møteplan for 2022

Møtetidspunktet er i regelen frå kl. 12:00 til 16:00.

  • 10. mars
  • 12. mai
  • 16. juni
  • 29. september
  • 3. november
  • 15. desember 

Sakslister

Sakslistene vil normalt vere tilgjengeleg seks dagar før styremøtet. Protokollane blir lagt ut etter at dei er godkjende av styret. Alle lenkene nedenfor er pdf-filer.

Styremøte 6/22

29. september 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 5/22

16. juni 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 4/22

25. mai 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 3/22

12. mai 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 2/22

10. mars 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 1/22

17. januar 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 7/21

16. desember 2021: Saksliste, styresaker, protokoll

Styremøte 6-21

28. oktober 2021: Saksliste, styresaker, protokoll