Råd for samarbeid med arbeidslivet

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Norges idrettshøgskole ble vedtatt i styret den 14. februar 2012, etter krav frå Kunnskapsdepartementet.

Rådet skal bidra til at høgskolen når dei overordna måla om høg kvalitet i utdanninga. Rådet skal særleg bidra til at utdanninga treff kompetansebehova i arbeidslivet, at høgskolen er eit attraktivt val for potensielle studentar og at våre kandidatar er ettertrakta på arbeidsmarknaden.

Vedtekter

Rådet skal mellom anna konsentrera seg om å identifisere utfordringar for framtidas idrettsfaglege utdanning med sikte på at NIH skal ha eit utdanningstilbod av høg kvalitet, er yrkesrelevant og internasjonalt konkurransedyktig.

 Strategi

NIH har fulgt opp fleire av intensjonane som ligg til grunn for RSA. Vi  arbeider saman med mellom anna desse i vår utdanningsveksemd:

 • Norges idrettsforbund og Olympiatoppen
 • Helsesektoren/forbyggande helsearbeid
 • Undervisningssektoren med skoleverket
 • Næringslivet inklusive Treningssenterbransjen
 • Forsvaret

 Rådets medlemmar per oktober 2017

 • Rektor Lars Tore Ronglan
 • Prorektor Elin Kolle
 • Sjef Louise K. Dedichen, Forsvarets Høgskole
 • Breddeidrettssjef Anja Veum, Norges idrettsforbund
 • Avdelingsdirektør Jakob Linhave, Helsedirektoratet
 • Leder Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet
 • Områdedirektør Interessepolitikk Helge Eide, KS

Kontakt