Komité for forskarutdanning

Komité for forskarutdanning (KFU) har ansvar for å kvalitetssikre doktorgradsutdanninga ved NIH.

 Komiteen skal passe på at det heile utdanningsløpet frå opptak til disputas skjer i henhald til forskrifter.

Komiteen har mellom anna desse oppgåvene:

  • behandle søknader om opptak til doktorgradsprogrammet
  • behandle klagar på opptaks- og søknadshandsaming
  • utpeike rettleiare
  • utpeike eksamenskommisjon til fag- og metodeeksamen
  • godkjenne årsrapportar
  • utpeike vurderingskomitear
  • godkjenne framstilling til prøveforelesning og disputas
  • avgjere om eit studium skal avbrytast

Les meir om rolle og ansvar i KFU 

Medlemmane i KFU

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31