Leiarar

Dagleg leiing

NIH leiarar

Lars Tore Ronglan

Lars Tore Ronglan er valt rektor på NIH for perioden 2021 - 2025.

Sjå ansattprofilen til Lars Tore Ronglan

Elin Kolle

Elin Kolle er valt prorektor på NIH for perioden 2021 - 2025.

Sjå Elin Kolles ansattprofil

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Administrerande direktør fra 1. august 2021

Sjå Unn-Hilde Grasmo-Wendlers ansattprofil

Leiarar institutt

Administrative leiarar