Leiing og styret

Styret

Styret er det øvste organet ved Norges idrettshøgskole.

Styremøter

Sakslister, notater og protokoller for styremøter

Sentrale utval

Råd, komitéer og utvalg som spiller sentrale roller i driften av NIH