Leiing og styret

Styret

Styret er det øvste organet ved Norges idrettshøgskole.

Styremøter

Saklister, sakskart, notater og protokoll for styremøter

Sentrale utval

Råd, komitéer og utvalg som spiller sentrale roller i driften av NIH