Leiing og styret

Bilde av et samlet NIH-styre desember 2022

Styret

Styret er det øvste organet ved Noregs idrettshøgskole.

Sentrale utval

Råd, komiteer og utvalg som spiller sentrale roller i driften av NIH

Styremøter

Sakslister, notater og protokoller for styremøter