Styresaker, sakslister og protokoller

Sakslister og protokoller frå møter i høgskolestyret.

Sakslistene vil normalt vere tilgjengeleg 6 dagar før styremøtet. Protokollane blir lagt ut etter at dei er godkjende av styret. Alle lenkene nedenfor er pdf filar.

2021

2020

Kontakt

Vivian Schønenberger

Førstekonsulent

Telefon: +47 23 26 20 13 / +47 454 06 800